Uvjeti korištenja

jQuery UI Accordion - No auto height

Općenito

Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uvjete korištenja stranica Euro Oglasnik

Detalje uvjeta korištenja pročitajte listajući izbornik na vrhu ove stranice.

Internet stranice Euro Oglasnik su u vlasništvu trgovačkog društva Agroterra Logistica d.o.o. , Oroslavje, Ljudevita Gaja 7(dalje u tekstu: Euro Oglasnik).

Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica Euro Oglasnik , stupate u ugovorni odnos sa Euro Oglasnikom i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.

Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.

Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama Euro Oglasnik , primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

 

Registracija korisnika

Kao uvijet korištenja dodatnih usluga (kao što su „Bilješke", „Objavljeni oglasi" i sl.) na ovim stranicama, korisnik je obavezan registrirati se i odabrati lozinku.

Euro Oglasnik zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisničkog računa.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga Euro Oglasnika.

Korisnik koji želi objaviti oglase (komercijalne i besplatne) dužan je, prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, uz osnovne podatke u registraciji priložiti i sljedeće:

 

 • Pravne osobe - ime tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe
 • Fizičke osobe - ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište.

 

Prema članku 7., stavku 2. navedenog Zakona svi tiskani i internetski oglasni mediji dužni su prikupiti dodatne podatke. Traženi podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Euro Oglasnika biti korišteni u druge svrhe, već će biti korišteni za interne identifikacijske potrebe Euro Oglasnika.

 

Ako korisnik prilikom predaje oglasa (putem bilo kojeg kanala predaje) ne dostavi Euro Oglasniku sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke nužne za uspješnu objavu oglasa, ista će se smatrati nepotpunom. Samim time Euro Oglasnik nije dužan objaviti oglas, a svi materijalni i nematerijalni troškovi nastali u procesu predaje oglasa koja se smatra nepotpunom, teretit će se na trošak korisnika.

 

Euro Oglasnik prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te prema, Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1., nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podataka.

Unosom osobnih podataka korisnici su dali privolu Euro Oglasniku da iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Kupoprodaja

Euro Oglasnik daje platformu na kojoj kupci i prodavatelji kreiraju i ulaze samostalno u međusobne daljnje dogovore.

Uporaba stranica Euro Oglasnik ne čini Euro Oglasnik odgovornim za prodaju/kupnju, niti je Euro Oglasnik dio prodajnog procesa.

Sadržaj oglasa

Svaki oglašivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Kod predavanja oglasa na stranici, oglašivač dodjeljuje Euro Oglasniku pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod.

Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane Euro Oglasnika

Euro Oglasnik ulaže sve napore kako bi svojim čitateljima ponudio kvalitetnu uslugu. Radi toga zadržava se pravo za brisanje svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij.

Euro Oglasnik ima pravo urediti ili izmijeniti oglase bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:

 • kada je oglas predan u krivu rubriku kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva.
 • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način kada se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
 • kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema Euro Oglasniku i ostalim nadležnim zakonima Republike Hrvatske
 • kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu kada je cilj oglasa promovirati poduzeće, direktno ili indirektno, bez da se plati za to
 • kada je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa
 • kada fotografija u oglasu sadrži grafička rješenja ili detalje koji je izdvajaju od ostalih oglasa
 • kada oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove
 • kada oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja

Euro Oglasnik nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva

Ukoliko je oglas plaćen - ali ne ispunjava neke od uvjeta oglašavanja - biti će odbijen. Uplaćeni iznos će predstavljati preplatu o čemu će korisnik biti obaviješten, uz uputu da mu se taj iznos u određenom roku može vratiti ili da ga može iskoristiti za plaćanje drugog oglasa. Ukoliko korisnik ne postupi po uputi, Euro Oglasnik će iznos preplate zadržati i proknjižiti kao naknadu za obavljenu korespondenciju i manipulativne knjigovodstvene troškove korisnikovom greškom.

Prilikom kupnje usluga na Euro Oglasniku te njihovih otkazivanja, ili od strane Euro Oglasnika ili strane korisnika iz bilo kojeg razloga, Euro Oglasnik nije dužan korisniku nadoknaditi vrijednost neobjavljenih usluga niti snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu u poslovanju klijenta nastalu kao posljedica ne pružanja usluga.

Euro Oglasnik neće pohraniti slikovne dokumente (fotografije) oglasa nakon što isti isteknu. Savjetujemo korisnicima da na svojim računalima pohrane fotografije koje koriste u oglasima budući da Euro Oglasnik nije dužan spremati ih.

Sve primjedbe uz članak 8. Zakona o zaštiti potrošača mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta Euro Oglasnika ili putem e-mail adrese admin@oglasplus.com.

Zaštita autorskih prava (intelektualnog vlasništva)

 1. Prava koja se odnose na stranicu Euro Oglasnik uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju Euro Oglasniku.
 2. Nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela stranice ili software-a ovog site-a osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu između Euro Oglasnika i druge strane.
 3. Sav sadržaj na internetskim stranicama Euro Oglasnik zabranjeno je kopirati u cjelini ili djelomično bez pismenog odobrenja Euro Oglasnika.
 4. Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način,
 5. Oglašivači su suglasni da Euro Oglasnik može bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole oglase koje su oglašivači objavili na stranicama Euro Oglasnik koristiti, distribuirati i objaviti u svim tiskanim i internetskim izdanjima Euro Oglasnika, na drugim partnerskim internetskim stranicama Euro Oglasnik te grupnim stranicama, kao i stranicama društvenih mreža, kao što i oglase koje su oglašivači objavili na drugim partnerskim internetskim stranicama ili grupnim stranicama, te na društvenim mrežama Euro Oglasnik može koristiti, distribuirati i objaviti i na stranicama Euro Oglasnik.

Isključenje

Euro Oglasnik zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica, onog korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica.

Euro Oglasnik također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Euro Oglasnik zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranice, a osobito u smislu:

 • da kopira sadržaje objavljene na ovim stranicama te ih onda objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja.
 • da prilikom predaje oglasa priloži netočne, nepotpune ili lažne identifikacijske podatke.
 • da lobira oglašivače (klijente) Euro Oglasnika.
 •  da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira putem telefona ili SMS poruka i nudi im svoje usluge ili usluge trećih strana.
 • da krši pravila oglašavanja na način da koristi grafičke ili tekstualne forme, a bez da je za tu uslugu platio predviđenu naknadu.

Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi, te će u takvim slučajevima Euro Oglasnik poduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašivače i korisnike.

Osobni podaci

 1. Ako želite koristiti ove stranice, morate osigurati da Vaši osobni/kontakt podaci (koji se primjenjuju u komunikaciji s trećim stranama, ali i komunikaciji Vas i Euro Oglasnika) budu potpuni i točni. Vi također garantirate da ste zakonito kompetentni koristiti ove stranice.
 2. Vaši osobni podaci ostavljeni na stranici i/ili prikupljeni registracijom bit će korišteni samo kako bi upotpunili Vaše aktivnosti sa zainteresiranom trećom stranom, te u svrhu obavještavanja Korisnika o aktivnostima i proizvodima Euro Oglasnika.
 3. Euro Oglasnik će nastojati pod gotovo svim uvjetima zaštititi privatnost svojih korisnika. Osobni podaci se koriste samo u svrhu komunikacije i poboljšanja naših usluga prema korisnicima i neće se dijeliti trećim stranama bez prethodne dozvole korisnika. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima Euro Oglasnik i proizvodima Euro Oglasnika. Elektronska pošta može povremeno sadržavati i reklamne poruke trećih strana. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da Euro Oglasnik trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka. U tom slučaju Euro Oglasnik korisniku zamrzava njegovu registraciju, što znači da korisnik više neće moći upotrebljavati sve funkcionalnosti na Euro Oglasnik, a osobito ne one koje su namijenjene samo registriranim korisnicima
 4. Euro Oglasnik ima pravo upotrijebiti e-mail adresu oglašivača, koju oglašivač navodi kao svoj osobni podatak, i to u svrhu iz točke 3 ovog članka, slanje obavijesti o novoj ponudi, slanje newslettera, slanje obavijesti o posebnim ponudama, slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.
 5. Euro Oglasnik može sadržavati linkove prema drugim stranicama. Za vrijeme posjeta drugim stranicama čiji se linkovi nalaze na Euro Oglasnik, Euro Oglasnik nije odgovoran za eventualne štete koje bi mogle nastati korištenjem tih stranica i korisnici prihvaćaju pravila i regulacije stranice na kojoj se u tom trenutku nalaze. Korisnici time prihvaćaju da Euro Oglasnik nije razvio tu stranicu, te nema utjecaja na nju, i ne snosi odgovornost za sadržaj koji je ondje objavljen.
 6. Euro Oglasnik na svojim stranicama može koristiti cookieje i druge tehnologije kako bi korisnicima olakšao isporučivanje sadržaja ovisno o njihovim područjima interesa ili analizirao karakteristike posjeta tako da optimizira sadržaj koji je korisnicima zanimljiv. Prilikom pristupanja stranicama Euro Oglasnika, cookieji identificiraju parametre pretraživača, no ne i samih korisnika. Pomoću cookieja se ne može otkriti osobni identitet korisnika. Ako korisnik u bilo kojem trenutku želi onemogućiti spremanje cookieja na svojem računalu ili ih izbrisati, potrebno je obnoviti postavke internetskog pretraživača (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja cookieja moguće je pronaći na pretraživaču odabirom izbornika „Help“). Više o cookiejima koji se koriste na Euro Oglasnik saznajte ovdje. Euro Oglasnik može prikupljati informacije korištenjem „pikselskih oznaka“, „mrežnih signala“, „praznih GIF-ova“ ili sličnih sredstava (zajednički nazvanih „pikselske oznake“) koja omogućuju saznati kada korisnici posjećuju stranice Euro Oglasnika ili kliknu na oglase.
 • Ako se ne slažete sa prethodnim člancima, savjetujemo Vam da ne koristite stranice Euro Oglasnika.

Sadržaj stranica i Jamstvo

Sadržaj stranica

 

 1. Euro Oglasnik je kreirao svoju internetsku stranicu s ciljem omogućavanja najkvalitetnije usluge oglašivačima i potencijalnim kupcima.
 2. Euro Oglasnik je napravio ove stranice sa velikom pozornošću i brigom za detalje.
 3. Svi oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (u daljnjem tekstu: oglašivača).
 4. Oglašivač je isključivo odgovoran za sadržaj oglasa što uključuje odgovornost za istinitost, točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija i sadržaja oglasa, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je oglas objavljen na Euro Oglasniku.
 5. Isključena je bilo kakva odgovornost Euro Oglasnika za sadržaj oglasa.

 

Jamstvo

 

Euro Oglasnik NE GARANTIRA:

 

 • Točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i/ili usluga
 • Točnost, potpunost i istinitost identifikacijskih podataka prikupljenih od strane korisnika prilikom predaje oglasa, nužnih za internu evidenciju Euro Oglasnika
 • Poslovnu sposobnost i ovlaštenje oglašivača u zaključivanju ugovora o kupoprodaji, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje koristi u poslovanju
 • Da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
 • Da će treća strana legalno koristi ove stranice cijelo vrijeme.
 • Da sadržaj na Euro Oglasnik neće biti prezentiran bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, žig ili ostala prava trećih osoba.

Neki od oglasa kao kontakt telefone imaju brojeve sa posebnom tarifom (koji počinju sa 060, 061 i sl.), te je u njima jasno istaknuta cijena poziva po minuti. Kako bi se spriječile eventualne nepravilnosti na štetu korisnika, Euro Oglasnik savjetuje sve korisnike da s pozornošću kontaktiraju oglašivače koji koriste takve brojeve.

Završne odredbe

Korištenje cookiesa

Korisnici su dužni provjeriti da li njihov browser prihvaća cookies koji su neophodni za nesmetano korištenje stranice. Ukoliko cookies na Vašem računalu nisu uključeni, Euro Oglasnik nije u mogućnosti u potpunosti izvršiti zatraženu uslugu, te ne odgovara i ne uvažava naknadne reklamacije koje su vezane uz posljedice ne uključivanja cookiesa.

Promjene uvjeta korištenja

Euro Oglasnik zadržava sva prava na to da prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete korištenja Euro Oglasnika kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio bez obveze prethodne najave.

Vaša je odgovornost upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio, i nakon objave izmjena, predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.

Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestanete koristiti  internetske stranice Euro Oglasnika.

 

Sudska nadležnost

Hrvatsko pravo je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz gore navedene uvjete korištenja stranica Euro Oglasnika, a stvarno nadležni sud u Zlataru je isključivo nadležan za sve zahtjeve i sporove nastale uslijed korištenja predmetnih materijala.

Molimo Vas, da pažljivo pročitate uvjete korištenja stranica Euro Oglasnik.

Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica Euro Oglasnik, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.

Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate slijedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.

Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama Euro Oglasnik primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni.

Idi na vrh
U skladu s novom europskom regulativom, Euro-oglasnik je nadogradio politiku privatnosti i korištenja kolačića. Kolačiće upotrebljavamo kako bismo vam omogućili što bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost naših web stranica. Daljnjim korištenjem Euro oglasnika, suglasni ste s korištenjem kolačića.
| zatvori